ISLEX - ordboka
Árni Magnússon-instituttet for islandske studier

Bruksveiledning til ordbokaI ISLEX er det rundt 50.000 oppslagsord, dette er alltid islandske ord da islandsk er kildespråket i ordboka. Målspråk er en fellesbetegnelse på språkene det blir oversatt til, i ISLEX er det dansk, norsk (bokmål og nynorsk,) svensk, færøysk og finsk.

1. Valg av brukerspråk på nettsida

profil

Fanene oppe i høyre hjørne på nettsida viser de ulike språkene den informative teksten som ikke er en del av ordartiklene (dvs. omteksten), kan være på: islandsk, dansk, bokmål, nynorsk, svensk, færøysk og finsk. Hvis du har gått inn gjennom den norske sida (www.islex.no), står omteksten automatisk på nynorsk, og du er inne i den islandsk-nynorske delen av ordboka. Ved å klikke på en av fanene bytter du brukerspråk, og all omteksten på nettsida blir vist på det språket du da har valgt. Ønsker du å skifte målform, klikker du på samme måte på fana bokmål, da blir all omteksten på nettsida på bokmål, og du er inne i den delen av ISLEX-ordboka som går fra islandsk til bokmål (med mindre du velger å se oversettelser til et annet eller alle språkene gjennom flagg-knappene, se punkt 2).

2. Valg av språk i ordboka

val á orðabók

Flaggene er knapper du bruker for å velge ordbok. Den automatiske innstillingen er at du får opp det samme språket i ordboka som i omteksten på nettsida (se punkt 1 over). Vil du skifte målform eller språk i ordartiklene, gjør du dette enkelt ved å klikke på det aktuelle flagget. Merk at dette ikke endrer språket i omteksten på nettsida, som alltid vil være det samme som i valgt brukerspråk. Om du klikker på knappen alle, blir alle språkene i ordboka vist på en gang.

3. Søk i ordboka

3.1 Søk på liknende stavemåte

I utgangspunktet skiller ikke ordboka mellom disse bokstavene:

a / á / å / ä
e / é
i / í / y / ý
o / ó / ö / ø
u / ú
d / ð
t / þ

I praksis betyr det at du kan skrive 'tjodarettur' i søkefeltet og få tilslag på 'þjóðaréttur'. Denne forhåndsinnstilte funksjonen som gjør at du også søker etter liknende stavemåter av ordene du skriver inn, gjør det enklere å bruke ordboka for dem som ikke har islandsk som morsmål, i tillegg til dem som ikke har de særislandske bokstavene på tastaturet sitt.

Det er mulig å stenge av denne funksjonen med å klikke på avansert søk (se punkt 4 under) og fjerne haken ved liknende stavemåte. Da kommer søkefunksjonen til å skille mellom alle bokstavene over.

3.2 Søk i oppslagsord

Når du skriver inn et ord i søkefeltet, er det mulig å bruke stjerne (*) istedenfor en eller flere uspesifiserte bokstaver på det aktuelle stedet i ordet. Eksempel:

tré
tré*
t*é
*tré

Du kan også klikke direkte på ord i den alfabetiske lemmalista under søkefeltet.

I mange tilfeller er det mulig å skrive inn kombinasjoner av verb og småord i søkefeltet, f.eks.:

leggjast gegn
líta út
segja upp
telja fram

Da får man ofte treff på verb og småord som danner faste uttrykk.

3.3 Generelt om søking

Søk etter ord gir tre ulike resultat: oppslagsord, bøyingsform og oversettelser av disse (kalt ekvivalenter) på ett eller alle målspråk. Har du stilt inn på islandsk profil og slår opp f.eks. ordet skál, får du opp følgende liste med alle de skandinaviske språkene:

niðurstöður leitar
Søkeresultat for 'skál' med islandsk som brukerspråk.

Først står oppslagsordet skál, deretter bøyingsformen skal (1. pers. presens av verbet skulu) og til slutt de danske, norske og svenske ekvivalentene skal, skål og skäl. Merk at lista blir litt annerledes om du har stilt inn på et av de skandinaviske språkene som brukerspråk (se punkt 3.4).

3.4 Søk i målspråkene

Søkeresultatene er avhengige av hvilket brukerspråk sida er stilt inn på, dvs. hvilket språk omteksten på nettsida er på, eventuelt endringene du har gjort med flagg-knappene. Har du gått inn gjennom den norske portalen eller stilt inn på norsk, får du opp de islandske oppslagsordene, eventuelle islandske bøyingsformer og de ordene på den aktuelle målformen som forekommer som ekvivalenter. Brukeren velger så hvilken artikkel den vil klikke seg inn på i resultatlista. Et søk på skál med bokmål som brukerspråk vil se slik ut:

leitarniðurstöður í b-norskum ham
Søkeresultat for 'skál' med bokmål som brukarspråk.


Om du søker på et nynorsk verb, må du bruke a-infinitiv for å få treff:
leitarniðurstöður í nýnorsku
Søkeresultat for 'drepa' med nynorsk som brukerspråk.


De neste bildene viser et søk på 'land' med dansk og svensk som brukerspråk på nettsida:
leitarniðurstöður í dönskum ham
Søkeresultat for 'land' med dansk som brukerspråk.


leitarniðurstöður í sænskum ham
Søkeresultat med svensk som brukerspråk.


Om man har stilt inn islandsk som brukerspråk på nettsida, får man opp ekvivalenter på alle målspråk:
niðurstöður leitar í íslenskum ham
Søkeresultat med islandsk som brukerspråk.

3.5 Grammatiske opplysninger til kildespråket og målspråkene

I ISLEX er islandsk kildespråket, og alle de islandske oppslagsordene er utrustet med en lenke (BØYING) som inneholder grammatiske opplysninger om dem:

vísun í beygingu flettu

Klikkar du på denne lenkja, kjem du til nettsida Beygingarlýsing íslensks nútímamáls, som også er utarbeidd ved Árni Magnússon-instituttet for islandske studiar. Der finn du fulle bøyingsparadigme til oppslagsorda:

beyging flettu


Om man fører musa over en ekvivalent (oversettelse på et målspråk), blir det i mange tilfeller vist hvordan ordet blir bøyd:

beygingarendingar í sænsku
Svensk bøying av ekvivalent

beygingarendingar í sænsku

Merk at det varierer mellom språkene om og hvilke grammatikkopplysninger som er tilgjengelige. Det blir arbeidet med dette fra norsk hold.

4. Avansert søk

Vanligvis ser søkefeltet ut som dette:

venjuleg leit
Enkelt søk

Dette kan du forandre gjennom å klikke på avansert søk. Da blir søkefeltet utvidet og ser slik ut:

flóknari leit
Avansert søk

Når avansert søk er åpnet, har man flere muligheter å velge mellom. Du kan:
  • fjerne søk i oppslagsord (da søker du bare etter ekvivalentene/målspråksoversettelsene).
  • fjerne søk etter ekvivalenter (da får du bare opp islandske oppslagsord med bøyingsformer)
  • sette inn hake framfor søk i all tekst, da får du også ord og bokstavkombinasjoner som forekommer i brukseksempler og faste uttrykk.
  • fjerne funksjonen liknende skrivemåte, som ellers er automatisk innstilt.
  • velge hvilket/hvilke målspråk du vil søke i (i høyre kolonne) ved å hake av eller fjerne haker ved feltene dansk, bokmål, nynorsk, svensk, færøysk og finsk.


© Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Árnagarði við Suðurgötu, 101 Reykjavík